Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

AnadoluJet Web Sitesi Kullanım Koşulları

AnadoluJet Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi Türk Hava Yolları A.O. olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Türk Hava Yolları’na aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

Türk Hava Yolları’nın AnadoluJet markası adı altında sunduğu uçuşlar farklı hizmet standartlarına tabidir. Bunlara bağlı olarak, uçakta alacağınız ikram, serbest bagaj hakkı, iade vs. gibi hususlar, farklılık gösterebilir.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Türk Hava Yolları’na ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Türk Hava Yolları, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. Taşımanın Genel Şartları'nı web sitemizden görüntüleyebilirsiniz.

3. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Türk Hava Yolları’nın kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

4. AnadoluJet web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. AnadoluJet’in web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve AnadoluJet'in web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

AnadoluJet işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

AnadoluJet, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, AnadoluJet link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı AnadoluJet dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı AnadoluJet’ten bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, AnadoluJet bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

AnadoluJet Web Sitesi’nin sahibi Türk Hava Yolları A.O’dur. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Türk Hava Yolları’nın ya da Türk Hava Yolları’nın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Türk Hava Yolları’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

AnadoluJet, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AnadoluJet sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile AnadoluJet ve Türk Hava Yolları’nın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Bu sitenin kullanım şartları ile getirilen hükümlerin hiç biri, detayları Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarımızda düzenlenen ölüm ve yaralanma durumundaki sorumluluklarımızı ortadan kaldırmaz ya da sınırlamaz.

AnadoluJet bir Türk Hava Yolları markasıdır. AnadoluJet markası altında sunulan hizmet farklı kalite standartlarına sahiptir.

Online Bilet