Bebek ve Çocuk Yolcular

Bebek ve Çocuk Yolcular

Bebek Yolcu

0-2 yaş arası ikinci yaş gününü kutlamamış olan yolcularımızdır.

Çocuk Yolcu

Seyahatin başladığı tarih itibariyle, ikinci yaş gününü kutlamış ancak on ikinci yaş gününü kutlamamış olan yolcularımızdır.

Çocuk yolcularımızın hostes refakatinde seyahatleri:

İkinci yaş gününü kutlamış ancak yedinci yaş gününü kutlamamış olan ve ebeveyni veya ebeveyni tarafından yetkili kılınan kişinin talebi ile uçuşu sırasında Ortaklığımız tarafından refakat kabin memuru görevlendirilerek (ücret karşılığında) seyahat etmesine izin verilen çocuk yolcularımızdır.

Çocuk yolcularımızın tek başına seyahatleri:

Yedinci yaş gününü kutlamış ancak on ikinci yaş gününü kutlamamış çocuk yolcularımız, bir ebeveyni veya kanuni temsilcisi tarafından yalnız seyahat etmesine izin verildiği takdirde refakatsiz yolculuk yapabilirler.

Online Bilet