Covid Bilgilendirme

Covid Bilgilendirme

COVID 19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirlere Yönelik Aydınlatma Metni

Giriş

AnadoluJet (“AJET”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirlere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), bilet satış ofislerimiz, havalimanı check-in kontuarlarımız veya acentelerimiz vasıtasıyla bilet satın alan ya da rezervasyon yapan ya da benzeri işlemler gerçekleştiren ve bu doğrultuda uçuş gerçekleştirecek olan müşterilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, AJET olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için  https://www.anadolujet.com/tr/kurumsal/gizlilik-bildirimi adresinde yer alan

AnadoluJet Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ni okuyabilirsiniz. GDPR’a tabi bir yolcumuz iseniz detaylı bilgi için https://anadolujet.com/tr/kurumsal/gdpr-aydinlatma-metni adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Kişisel verilerinizi nasıl elde ediyoruz? Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı nedir?

Kişisel verileriniz, COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere riayet edilmesi ve çeşitli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla matbu dokümanlar (örneğin ibraz ettiğiniz PCR testi sonucu, özel izin bilgisi vb.) ve bazı hallerde dijital uygulamalar (örneğin: HES kodu uygulaması ve e-nabız uygulaması) vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. AJET olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanarak işliyoruz.
AnadoluJet olarak müşterilerimizin kişisel verilerini

Sağlığa ilişkin kişisel verileriniz ise Kanun’un 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında AJET tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.anadolujet.com/tr/kurumsal/gizlilik-bildirimi adresinde yer alan AnadoluJet Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.):

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, AJET’nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ulusal/uluslararası havacılık kuralları uyarınca uçuş operasyonlarının gerçekleştirilmesi, sivil havacılık otoritelerinin belirlediği kurallara uyulması, COVID-19 salgını kapsamında gerekli evrakların kontrolü ve evraklar üzerinde inceleme ve teyitlerin yapılması, bu incelemelere ilişkin kayıtların tutulması, yasaların öngördüğü bilgi saklama, raporlama, kayıt tutma, bilgilendirme ve sair yükümlülüklere uyulması, seyahatinize ilişkin düzenleme ve bilgilendirmelerin ve bilet iade/erteleme/iptal işlemleri gibi rezervasyon işlemlerinin yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarıyoruz?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.
Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:

İlgili kişi olarak hangi haklara sahipsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

AnadoluJet bir Türk Hava Yolları markasıdır.

İletişim bilgilerimiz

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası

Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul

00 90 212 463 63 63

https://online.anadolujet.com/customerfeedback?lang=tr-TR

Online Bilet