COVID 19 Aydınlatma Metni

COVID 19 Aydınlatma Metni

Giriş

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirlere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), bilet satış ofislerimiz, havalimanı check-in kontuarlarımız veya acentelerimiz vasıtasıyla bilet satın alan ya da rezervasyon yapan ya da benzeri işlemler gerçekleştiren ve bu doğrultuda uçuş gerçekleştirecek olan müşterilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.anadolujet.com/tr/kurumsal/gizlilik-ve-cerez-politikasi adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ni okuyabilirsiniz. GDPR’a tabi bir yolcumuz iseniz detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?  Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nedir?

Kişisel verileriniz, COVID 19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere riayet edilmesi ve çeşitli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla matbu dokümanlar (örneğin ibraz ettiğiniz PCR testi sonucu, özel izin bilgisi vb.) ve bazı hallerde dijital uygulamalar (örneğin: HES kodu uygulaması ve e-nabız uygulaması) vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanarak işliyoruz.

Türk Hava Yolları olarak müşterilerimizin kişisel verilerini i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (havayolu taşımacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi veya bağlantılı hizmetlerin sunulması), iii) yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iv) müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.

Sağlığa ilişkin kişisel verileriniz ise Kanun’un 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

COVID 19 salgını tedbirleri kapsamında THY tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.anadolujet.com/tr/kurumsal/gizlilik-ve-cerez-politikasi adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.): 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, THY’nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ulusal/uluslararası havacılık kuralları uyarınca uçuş operasyonlarının gerçekleştirilmesi, sivil havacılık otoritelerinin belirlediği kurallara uyulması, COVID 19 salgını kapsamında gerekli evrakların kontrolü ve evraklar üzerinde inceleme ve teyitlerin yapılması, bu incelemelere ilişkin kayıtların tutulması, yasaların öngördüğü bilgi saklama, raporlama, kayıt tutma, bilgilendirme ve sair yükümlülüklere uyulması, seyahatinize ilişkin düzenleme ve bilgilendirmelerin ve bilet iade/erteleme/iptal işlemleri gibi rezervasyon işlemlerinin yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz. 

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 

İlgili Kişi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz. Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

İletişim Bilgilerimiz 

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 

Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul 

00 90 212 463 63 63 

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/musteri-iliskileri/geribildirim/

Online Bilet