AnadoluJet Magazin

İkiz Çocuk

Çocuk sahibi olmak başlı başına bir sorumluluk. Bu sorumluluğun getirdiği zorluklar ise her ebeveynin yaşantısında önemli yer kaplamakta. Peki ya ikiz çocuk sahibi olmak?

Çocuğun tek ya da ikiz olmasına göre durum değişir mi? Kesinlikle evet. Kendi varlığımız yeryüzünde biricikken ve bu yeterince “anlaşılması zor” bir durumken, bize benzeyen birinin daha olması iki katı zordur. Öyle ki, ikiz olmak hem anne-baba için hem de bu kardeşler için şaşırtıcı ve ilginçtir. İlk şaşkınlık, heyecan ve sevinç geçtikten sonra aileye çocuklarını yetiştirme ile ilgili çeşitli sorular hâkim olur.

Her birey nevi şahsına münhasırdır. Oysa, ikizlerde gelişimsel, fizyolojik ihtiyaçlar neredeyse eş zamanlı olarak yerine getirilmeye çalışılır. Bu durum, anne ve babalar için yorucu olabilir. Onları aynı anda beslemek, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak kimi zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle ikizlerin kısa zamanda kendi aralarında olumlu anlamda “öncelik ve sonralık” olduğu gerçeğini, diğer bir ifadeyle hiyerarşiyi öğrenmeleri gerekebilir. İkizlerden biri beslenirken diğerinin, kısa süre sonra kendisinin de doyurulacağını ve her hâlükârda ihtiyaçlarının karşılanacağını öğrenmeleri önemlidir. Yapılması gereken, çocuklardan birinin ihtiyaçları giderilirken diğerinin baba ya da yakın biri tarafından teskin edilmesidir. Böylece her ikisinin de duygusal ve fizyolojik temel ihtiyaçları karşılanmış olur.

Her birey biriciktir demiştik. İkizlerden birinin diğerine nazaran baskın olması bu sözü doğrular niteliktedir. Nasıl oluyor da ikizler aynı anne-baba, sosyal ortam ve şartlara sahipken, biri diğerine göre farklı bir kişiliğe ve karaktere sahip olabiliyor? Neden ikizlerden biri diğerine göre daha hareketli, oyuncu veya daha iştahlı? İşte tam da bu noktada anne ve babanın ikizlere eşit davranmasının, baskın olan çocuğu daha da desteklememesinin veya bu baskınlığı törpülememesinin ikizlerin yararına olacağını belirtelim. Anne-babanın yapması gereken ikisine de eşit davranmak ve ikisiyle de eşit düzeyde iletişim kurmak olmalıdır.

Bedensel özellikleri tıpatıp benzese de ikizlerin karakterleri, kişilik özellikleri, dil öğrenme becerileri farklılık gösterecektir. Anne ve babanın ikisine de adilane yaklaşıp becerilerine olumlu katkıda bulunmaları gerekir. İkizler, birbirleriyle konuşmaları haricindeki seslere nispeten kapalıdırlar. Ebeveynler çocuklarla iletişim hâlinde olmalı, ikizlerin sadece birbirleriyle değil bakım verenlerle de iletişim hâlinde olmalarını sağlamalıdır.

İkizler konusunda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de isim verme konusudur. İsim verirken onların birbirlerinden farklı yetenekleri olan bireyler oldukları unutulmamalıdır. Bu nedenle kafiyeli isimler tercih edilmemelidir. Kıyafet seçimini de aynı bağlam içinde değerlendirebiliriz. Çocukların biricikliğini vurgulamak için farklı kıyafetler alınması ve giydirilmesi ikizlerin yararına olacaktır. Unutmayalım ki, herkes kendine göre özeldir ve herkes kendi olmayı bekler. İkizleri aynılaştırmak onlara olumlu katkı vermeyeceği gibi tersine kişilik gelişimlerini olumsuz etkileyebilir.

Spottaki sorumuzu yinelersek; “İkiz bebek sahibi olmak daha mı zordur?” Evet, teoride ikizler sayıca tek çocuktan fazladır. Ancak mesele “insan” olduğunda, anne-babanın ikizlere ya da tek çocuğa nasıl yaklaşacağı, onlara nasıl bakacağı sayısal azlık ve çokluktan çok daha önemlidir.

Yazar : Ömer Şirin

Online Bilet